คลังเก็บหมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบวชนาคหมู่และบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

ขอเชิญร่วมบวชนาคหมู่และบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดสี่แยกเจริญพร ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม บวชระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 – 9 ธันวาคม 2564 บวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน อาบน้ำนาค วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน นำนาคไปอุปสมบท

ผู้ที่สนใจสมัคร สมัครได้ตั้งแต่ววันนี้เป็นต้นไป โดยมีหลักฐานดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. เอกสารรับรองการรับวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็บ
4. ผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19
5. ผลการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย


กฐินสามัคคี วัดสี่แยกเจริญพร

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 คณะผู้มีจิตศรัทธา พ่อค้า ประชาชน ร่วมทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้าง เสนาสนะต่างๆ ณ วัดสี่แยกเจริญพร ตามวิถีใหม่ (New normal) ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของทางภาครัฐอย่างเคร่งคัด

ทางวัดสี่แยกเจริญพร ขออนุโมทนาบุญกุศลเจตนากับท่านเจ้าภาพร่วมทอดกฐิน ตลอดถึงญาติโยมที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามทุกคณะ อาตมาภาพ พระครูปฐมสาธุวัฒน์ เจ้าอาวาส วัดสี่แยกเจริญพร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ กรรมการวัดสี่แยกเจริญพร ขออำนวยอวยพรในบุญใหญ่ครั้งนี้ ที่ท่านทั้งหลายได้ทำบุญร่วมกันมาขออ้างอิงคุณบารมีพระศรีรัตนตรัย มีหลวงพ่อเจริญพร พระประธานในอุโบสถ อันเป็นศูนย์รวมใจของทุกท่าน ได้อภิบาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวย และขอให้ครอบครัวของท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุข ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจริญรุ่งเรือง ด้วยทรัพย์สินเงินทอง สมดังความปรารถนาทุกประการเทอญ ….. เจริญพร

โครงการ …ด้วยรักและห่วงใยวัดสู่บ้าน…

ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปี 2563 เป็นต้นมา และมีการแพร่ระบาดหนักในช่วงเดือนเมษายน 2564 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ในเขตพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส ทำให้มีชาวบ้านในชุมชนต้องกักตัว บางคนหาเช้ากินค่ำ เมื่อต้องกักตัวทำให้ขาดปัจจัยในการดำรงชีวิต

พระครูปฐมสาธุวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสี่แยกเจริญพร เล็งเห็นถึงความยากลำบากของชาวบ้าน จึงได้จัดโครงการ “ด้วยรักและห่วงใยวัดสู่บ้าน” โดยแรกเริ่มทางวัดได้จัดข้าวสาร 300 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม และไก่ตัวใหญ่ขนาดประมาณ 4 กิโลกรัม 300 ตัว แจกจ่ายแก่ชาวบ้านที่ได้รับความลำบากในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง นองจากนี้ทางวัดได้จัดพื้นที่บริเวณส่วนด้านหลังวัด ให้เป็นที่กักตัวของกลุ่มเสี่ยงพร้อมอาหาร 3 มื้อ เพื่อแยกกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่ครอบครับ เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้หนักขึ้น

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ทางวัดได้ช่วยเหลือหน่วยงานทางราชการ โดย บริจากอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ จัดทำข้าวกล่องให้แก่แพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่แพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

โครงการด้วยรักและห่วงใยได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 จนปัจจุบันสถานการณ์โควิดได้เบาบางลง และในพื้นที่หนองกระทุ่มไม่มีผู้ป่วยที่ต้องกักตัว

ทางวัดสี่แยกเจริญพรขออนุโมนาบุญกับ #ทีมงานแม่ครัวตัวกลม, ปูนแพลน เกียวเจริญคอนกรีต, ผู้ใหญ่สุนีย์ วิไลเลิศ, ผู้ใหญ่วันนา คันซอย และครอบครัว, บ้านบ่อทรายก้าวหน้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่ร่วมบริจาคมาในโครงการนี้

มอบอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 วัดสี่แยกเจริญพร โดย พระครูปฐมสาธุวัฒน์ และคณะศิษยานุศิษย์ มอบข้าวกล่อง 90 กล่องพร้อมสะเต๊ก หมู และ ปลา 90 ชุดให้กับ #บุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีน ณ วัดรางหมัน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับ #ทีมงานแม่ครัวตัวกลม, ปูนแพลน เกียวเจริญคอนกรีต, ผญ.วันนา คันซอย และครอบครัว, บ้านบ่อทรายก้าวหน้า ในครั้งนี้ด้วย