โครงการ …ด้วยรักและห่วงใยวัดสู่บ้าน…

ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปี 2563 เป็นต้นมา และมีการแพร่ระบาดหนักในช่วงเดือนเมษายน 2564 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ในเขตพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส ทำให้มีชาวบ้านในชุมชนต้องกักตัว บางคนหาเช้ากินค่ำ เมื่อต้องกักตัวทำให้ขาดปัจจัยในการดำรงชีวิต

พระครูปฐมสาธุวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสี่แยกเจริญพร เล็งเห็นถึงความยากลำบากของชาวบ้าน จึงได้จัดโครงการ “ด้วยรักและห่วงใยวัดสู่บ้าน” โดยแรกเริ่มทางวัดได้จัดข้าวสาร 300 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม และไก่ตัวใหญ่ขนาดประมาณ 4 กิโลกรัม 300 ตัว แจกจ่ายแก่ชาวบ้านที่ได้รับความลำบากในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง นองจากนี้ทางวัดได้จัดพื้นที่บริเวณส่วนด้านหลังวัด ให้เป็นที่กักตัวของกลุ่มเสี่ยงพร้อมอาหาร 3 มื้อ เพื่อแยกกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่ครอบครับ เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้หนักขึ้น

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ทางวัดได้ช่วยเหลือหน่วยงานทางราชการ โดย บริจากอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ จัดทำข้าวกล่องให้แก่แพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่แพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

โครงการด้วยรักและห่วงใยได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 จนปัจจุบันสถานการณ์โควิดได้เบาบางลง และในพื้นที่หนองกระทุ่มไม่มีผู้ป่วยที่ต้องกักตัว

ทางวัดสี่แยกเจริญพรขออนุโมนาบุญกับ #ทีมงานแม่ครัวตัวกลม, ปูนแพลน เกียวเจริญคอนกรีต, ผู้ใหญ่สุนีย์ วิไลเลิศ, ผู้ใหญ่วันนา คันซอย และครอบครัว, บ้านบ่อทรายก้าวหน้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่ร่วมบริจาคมาในโครงการนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s