ประวัติวัด

รูปเหมือนหลวงปู่สิงหล

                   วัดสี่แยกเจริญพรเริ่มก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ.2518 โดยมีชื่อว่า สำนักสงฆ์หนองขโมย ซึ่งตั้งชื่อตามชื่อหมู่บ้านในสมัยนั้นที่มีชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองขโมย มีหลวงพ่อสิงหล ฐิตธมฺโม เป็นเจ้าสำนักสงฆ์ สำนักสงฆ์หนองขโมยในสมัยนั้น ตั้งอยู่บนที่ดินประมาน 11 ไร่เศษ โดยได้รับบริจาคจาคผู้มีจิตศรัทธาหลายรายด้วยกัน ได้แก่ คุณมิ คุณกวี คงมาและครอบครัว บริจาคที่ดินจำนอน 2 ไร 2 งาน 84 ตารางวา คุณสุชาติ บัวแสงจันทร์และครอบครัวบริจาคที่ดิน 6 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวาและคุณตริตรอง คุณทองม้วน น้อยศรีและครอบครัว บริจาค 2 ไร 3 งาน 15 ตารางวา ในพื้นที่ดินของสำนักสงฆ์มีกุฏิไม้หลังเล็กๆ ที่สร้างโดยการนำของหลวงพ่อสิงหล ฐิตธมฺโม พร้อมด้วยชาวบ้านของหมู่บ้านหนองขโมย สมัยนั้นสำนักสงฆ์ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ต่อมาได้มีการแยกตำบลออกมาเป็นตำบลหนองกระทุ่ม

                   ต่อมานายเล็ก คงแจ่มและชาวบ้าน ได้ยื่นขอจัดตั้งสำนักสงฆ์หนองขโมยขึ้นเป็นวัด จนเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2528 ได้มีประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งให้เป็นวัด โดยใช้ชื่อว่า “วัดสี่แยกเจริญพร” (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 102 ตอนที่ 176 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2528 หน้า 5771) และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556

ราชกิจจานุเบกษา : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
30 ตุลาคม 2528