ทำเนียบเจ้าอาวาส

                   วัดสี่แยกเจริญพร สมัยเป็นสำนักสงฆ์หนองขโมย มีรักษาการเจ้าสำนักสงฆ์และเจ้าสำนักสงฆ์ทั้งหมด 9 รูป ดังนี้
                         1. พระอาจารย์สิงหล ฐิตธมฺโม
                         2. พระอาจารย์เสาร์แล
                         3. พระอาจารย์วน
                         4. พระอาจารย์วิน
                         5. พระอาจารย์สุชาติ
                         6. พระอาจารย์จำลอง
                         7. พระอาจารย์ชลิต
                         8. พระอาจารย์สมพงษ์
                         9. พระอาจารย์จำเนียร

รูปเหมือนหลวงปู่สิงหล ฐิตธมฺโม

                   เมื่อได้ตั้งเป็นวัดชื่อ “วัดสี่แยกเจริญพร” มีเจ้าอาวาสดังนี้
                         1. พระอาจารย์ยงยุทธ
                         2. พระอาจารย์สงบ
                         3. พระอาจารย์อุ่น
                         4. พระอาจารย์วิเชียร
                         5. พระอาจารย์ยิ่งศักดิ์ (ยิ้ม)
                         6. พระอาจารย์ตระกูล
                         7. พระอาจารย์ประเมิน
                         8. พระครูปฐมสาธุวัฒน์ (คณิศร ฐิตสาโร) 1 ธันวาคม 2553 – ปัจจุบัน